• Nöjda kunder och hög kvalitet är vårat motto!

  Teknik Isolering i Stockholm AB, är ett företag i Stockholm, som startades som enskild firma 1977, och övergick 1980 till aktiebolag, med inriktning på teknisk isolering.

Miljöpolicy

Teknik Isolering skall verka för att reducera miljöeffekterna genom att:

 • Vi skall hushålla med energi och naturresurser.
 • Ta hänsyn till människor och natur.
 • Källsortera egna sopor på byggarbetsplatsen, lager och kontor.
 • Prioritera leverantörer och underentreprenörer som är miljömedvetna.
 • Följa och tillämpa rådande miljölagstiftning, råd och rekommendationer. Detta skall vara ett lägsta krav.
 • I möjliga mån välja produkter med låg eller ingen hälso- och miljöpåverkan.
 • Om möjligt undvika ämnen som finns på  Kemikalieinspektionens OBS-lista.
 • Sträva efter att reducera ljud- och bullernivån, både inom och utom vår byggnad.
 • Prioritera produkter med retur- eller återvinningsbara förpackningar.

 

Rutiner för hantering av restprodukter skall upprättas.