• Nöjda kunder och hög kvalitet är vårat motto!

    Teknik Isolering i Stockholm AB, är ett företag i Stockholm, som startades som enskild firma 1977, och övergick 1980 till aktiebolag, med inriktning på teknisk isolering.

Arbetsskyddspolicy

Teknik Isolering skall med följande minska olyckor och arbetsskador:

  • Kontrollera maskiner och verktyg innan vi använder dessa.
  •  Personlig skyddsutrustning* skall användas. 
  • Hjälpmedel skall i möjligaste mån användas. 
  • Informera nyanställda om vår policy.
  • Personalen skall vara delaktig och känna ansvarstagande i verksamheten
  • Vid arbete på höga höjder skall ställningar användas före stegar.
  • Rutiner för ovanstående skall upprättas. 
  • Personlig skyddsutrustning är hörselskydd, skyddshjälmar, ögonskydd, andningsskydd, skyddsskor och säkerhetsbälte med lina. Även klädsel till skydd mot farliga ämnen t ex vid klottersanering.