• Nöjda kunder och hög kvalitet är vårat motto!

  Teknik Isolering i Stockholm AB, är ett företag i Stockholm, som startades som enskild firma 1977, och övergick 1980 till aktiebolag, med inriktning på teknisk isolering.

Asbestsanering

Några vanliga ställen där man kan hitta asbest:
 • Beklädnad: Fasader och liknande.
 • Ljudisolering: Porösa skivor, undertaksskivor och sprutasbest.
 • Tixotropgivande- färg, lim kitt, sättbruk och tätmassa.
 • Alkalieskydd: Golvmattor.
 • Fyllmedel: Färg och plast.
 •  Fuktupptagande: Värmeväxlare.
 • Brandskydd: Ytbeklädnader, intill spisar och ugnar, ventilationstrummor och stålstommar.
 • Armering: Golvplattor, plastmattor, fogmassor till kakel, sättbruk och fogbruk.
 • Värmeisolering: Rörisolering, asbestpapp till  värmepannor, Skorstensanslutningar och kakelugnar.

<< Tillbaka