• Nöjda kunder och hög kvalitet är vårat motto!

    Teknik Isolering i Stockholm AB, är ett företag i Stockholm, som startades som enskild firma 1977, och övergick 1980 till aktiebolag, med inriktning på teknisk isolering.

Ventilationsrengörning

Med tanke på att vi i Sverige tillbringar 90% av våra liv inomhus så bör vi tänka på den luft vi andas oftast kommer in igenom ventilationsanlväggningen.

Därför bör vi ställa krav på att ventilationsanläggningarna är fria från föroreningar. Oren luft är en av de största orsakerna till den ökande problemen med allergier. Dessutom så kan smutsiga kanalsystem även orsaka andra hälsoproblem. Bakom det allt vanligare rubrikerna "sjuka hus" döljer sig ofta dåligt skötta ventilationsanläggningar.

Smutsen påverkar flödena i systemet. Tillförsel av friskluft och bortförsel av skämd luft liksom luftfuktiget och temperaturer ska överstämma med systemets dimension . Om man förbättrar ventilationen löser man fuktproblem, mögelbildning och förökning av förkylningsbakterier mm, som måste hållas tillbaka.

Genom att rengöra ventilationen får man ett bättre inneklimat som gör att människor som vistas där får en bättre arbetsmiljö, blir friskare och kan producera mera, vilket i sin tur, vilket i sin tur gör vårat arbete till väl investerade pengar.

Vi använder oss av tryckluft och roterande borstar mot en dammfälla utrustad med absolutfilter.


<< Tillbaka