• Nöjda kunder och hög kvalitet är vårat motto!

    Teknik Isolering i Stockholm AB, är ett företag i Stockholm, som startades som enskild firma 1977, och övergick 1980 till aktiebolag, med inriktning på teknisk isolering.

Klottersanering

Vi är utbildade klottersanerare med bra utrustning i bagaget. Vi använder oss i största del av högtryck med hetvatten och kemikalier som är avsedda för att ta bort klotter.

Vi dokumenterar allt klotter som vi ska ta bort, både före och efter sanering. Vi använder en digitalkamera med datum och tid. Vi sparar sedan alla bilderna på en dator, om sedan kunden vill ha en kopia på bilden så får han den av oss.

 

Mögelsanering

Mögel i bostäder beror på fukt i kombination med byggnadsmaterial och byggnadskonstruktion som inte är tillräckligt motståndskraftig.

En mögelsanering innebär inte bara att ta bort möglet i bostaden utan också att ta bort orsaken till möglet. När mögelsaneringen väl har fått bort möglet måste även det som orsakat fukten ordnas.

 

Fuktsanering 

Vattenskador
Försäkringsärenden
Rivning
Återställning

Vi gör fuktutredning med protokoll som kan användas mot försäkringsbolagen vid fuktskador i fastighet. Vi river, sanerar, avfuktar och återställer.


<< Tillbaka