• Nöjda kunder och hög kvalitet är vårat motto!

    Teknik Isolering i Stockholm AB, är ett företag i Stockholm, som startades som enskild firma 1977, och övergick 1980 till aktiebolag, med inriktning på teknisk isolering.

Brandtätning

Brandtätning fungerar som skydd mellan brandceller genom att stänga inne branden och är ett billigt och effektivt brandskydd.

Brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk utgör stora brandfara i byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.En av de mest eftersatta brandskyddsåtgärderna är brandtätning för att återtäta brandcellsgränser när hantverkaren har varit på plats och dragit nya kablar, rör eller ventilationsstråk.

Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning görs ofta på bärande konstruktioner som tex. Stålbalkar och träbalkar.


<< Tillbaka