• Nöjda kunder och hög kvalitet är vårat motto!

    Teknik Isolering i Stockholm AB, är ett företag i Stockholm, som startades som enskild firma 1977, och övergick 1980 till aktiebolag, med inriktning på teknisk isolering.

Ventilationsisolering

Man kan dela in ventilationsisolering i fyra grupper:

  • Värmeisolering för att begränsa energiförlusten från kanalen.
  • Kondensisolering för att förhindra kondens på eller i kanalen.
  • Brandisolering för att förhindra brandspridning. Då en kanal genombryter en brandcellsbegränsande byggnadsdel finns risk att branden sprids via kanalen. Man isolerar kanalen med ett material som tål höga temperaturer och därigenom så förhindrar man att branden sprids.
  • Ljudisolering för att ventilationskanalen ska transportera luft och inte buller. Med invändig isolering i kanalenkan man efektivt absorbera störande buller från fläktar och spjäll.

<< Tillbaka